Training

De training ‘Signaleren, begrenzen, veiligheid’ geeft professionals in één dag een sterk verhoogd inzicht in het herkennen en begrenzen van agressie in een vroeg stadium.

Wat vaak gebeurt, is dat professionals vanuit hun ratio een rol aannemen en hiermee tot op zekere hoogte goed kunnen functioneren. Maar zodra de spanning oploopt, komen ze in de knel met hun gedachten en zouden ze eigenlijk als mens vanuit hun gevoel moeten reageren. Deze omschakeling is onder spanning erg moeilijk te maken en dan wordt vaak grensoverschrijdend gedrag getolereerd waardoor agressie meer ruimte krijgt om zich te manifesteren.

Na één dag training van Ruwaard Coaching kan al bereikt worden dat professionals authentiek kunnen reageren bij oplopende spanningen.

Door verschillende vormen van agressie te leren definiëren, te herkennen en deze te ervaren, leren professionals op een technische manier naar agressie te kijken en wordt het herkennen en begrenzen ervan een stuk eenvoudiger. Tijdens de training wordt hiermee geoefend met een trainingsacteur. Een grote kracht van de training is, naast vroegsignalering, ook het leren aangeven van grenzen onder hoge spanning. De acteur voert de spanning op en zo krijgen de professionals meer inzicht in hun eigen functioneren onder hoge druk.

De training is opgebouwd vanuit een leercirkel, waarbij wordt gestart met theorie rondom grensoverschrijdend gedrag, het delen van eigen ervaringen om vervolgens het geleerde in praktijk te brengen en te evalueren. Het meerdere malen doorlopen van deze cirkel legt een sterke basis om professionals te leren grensover­schrijdend gedrag een halt toe te roepen. De kracht van onze training is dat professionals tijdens de trainingsdagen daadwerkelijk de confrontatie voelen en vanuit deze spanning, gerichte coaching krijgen hoe hiermee om te gaan. Ook onderlinge feedback gebruiken we als leerinstrument: met en van elkaar leren geeft inzicht en verbinding.

“Ik ga nog wel naar mijn werk, maar ik heb minder plezier en steeds minder energie.”

Scroll To Top