Me too-training

Me too-training

Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt op grote schaal voor, ook in de zorg. Het werkplezier neemt daardoor af. Het is ook een belangrijk onderwerp tijdens de veiligheidstraining ‘Signaleren, begrenzen, veiligheid’. Omdat bij dit gedrag de spanning versneld oploopt, is de module gespecialiseerd in een vroeg stadium herkennen en begrijpen van dit gedrag.

Duur training: één dag.