Overig aanbod

Overig aanbod

Naast de training ‘Signaleren, begrenzen, veiligheid’ geeft Ruwaard Coaching ook trainingen specifiek gericht op een bepaald onderwerp. Zoals fysieke weerbaarheid, waarbij geoefend wordt hoe je je fysiek kunt weren. De training psycho-educatie en bejegening geeft inzicht in een aantal psychiatrische ziektebeelden. We bieden een me too-training aan en het gesprek over seksualiteit en intimiteit. Na een schokkende  gebeurtenis met agressie is het teamgesprek heel belangrijk. TZAS kan hieraan bijdragen.

Alle trainingen kunnen in teamverband plaatsvinden, maar ook individuele coaching is mogelijk