Voor het onderwijs

Voor het onderwijs

“Mijn dochter móet naar het VWO en jij gaat daarvoor zorgen!”

“Wie zegt er dat mijn zoon niet over gaat?”

“Hoe kan het dat één persoon zo bepalend kan zijn voor de hele klas?”

Als leerkracht kom je steeds vaker in aanraking met grensoverschrijdend gedrag. Door de houding van de leerlingen in de les en bijvoorbeeld in de gesprekken met ouders op de ouderavonden. De spanning die dit bij de leerkracht oproept, kan dan snel oplopen zodat hij of zij niet goed meer kan functioneren.

Met name het bij je gevoel blijven en niet vanuit de aangeleerde rol als docent een wenselijk antwoord te zoeken, behoeft veel oefening. Om dit beter onder de knie te krijgen, wordt het rationele brein getraind. Bij veel stress krijg je een block naar het rationele brein en schakelen we over naar een primaire stand. We kunnen dan nog vluchten, vechten of bevriezen. Om langer te kunnen beschikken over je rationele brein is het belangrijk om vaker te oefenen met grensoverschrijdend gedrag zodat we in gevallen van stress beter kunnen blijven denken en langer controle over de situatie kunnen houden. Door training maak je het rationele brein sterker, je kunt werken aan de (onjuiste) overtuigingen.

Enkele onjuiste overtuigingen zijn bijv.:

  • als docent mag ik niet laten merken dat ik bang ben;
  • als ik zeg wat ik nu voel, raken we misschien wel een leerling kwijt;
  • dadelijk gaan de ouders naar de directeur, dus laat ik maar een beetje over me heen lopen;
  • als mens zou ik dit gedrag niet accepteren, maar als docent wel.

Door hier intensief mee aan de slag te gaan, ontstaat er meer ruimte om vanuit je gevoel, authentiek met grensoverschrijdende situaties om te gaan. De agressor ziet toch wel dat je van slag bent, dus is het raadzaam om van je kwetsbaarheid je kracht te maken. Om deze cultuuromslag echt te laten verankeren in een organisatie is het belangrijk meerdere keren per jaar een middag te oefenen.

Duur training: één hele of halve dag.

Het trainen van het rationele brein is niet alleen van toepassing voor het onderwijs.
Ruwaard Coaching gebruikt deze techniek bij alle trainingen.